Birrahgnooloo

Släkt och relationer: Baiame (make), Daramulum (son).

Egenskaper: Skapargudinna. Allmoder.

Övriga kommentarer: Planterade all växtlighet under Skapelsetiden. Skapade varelser av lera. Andades in liv i dem.

Dyrkas främst i sydöstra Australien (Wiradyuri och Kamilaroi).

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]