Anjea

Släkt och relationer:

Egenskaper: Fertilitetsande. (Queensland)

Övriga kommentarer: När ett barn fötts placerar mormodern placentan i jorden. Anjea tar sedan hand om den och placerar i ett ihåligt träd eller liknande. Där får den ligga till ett nytt barn skapas som behöver en själ.

Anjea förvarar de dödas själar inom sig till de ska reinkarneras.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]