Arabiska gudar - dyrkade innan Islam

Innan folken på arabiska halvön blev muslimer på 600-talet var de polyteister. De dyrkade olika gudar. Ibland i påverkan av Babylonier och Egyptier. Ibland dyrkades ursprungliga arabiska gudar med ett ursprung långt bort i historien. Man hade också andetro och föreställningar om förfädernas själar. Precis som väldigt många andra folk världen över.
Arameisk stele med inskription om dyrkan av Salm (från Taima).    
Bilden ovan är en Arameisk stele med inskription om dyrkan av Salm (från Taima).

Klicka på gudens namn i listan till vänster så får du se dess egenskaper till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till Mysjkin]